Sifat Mulia Yang Dapat Diteladani Dari Luqman Al-Hakim Adalah?

Sifat mulia dari luqman al-hakim yang dapat kita teladani adalah Kejujurannya, Tanggung-Jawabnya, Ketabahannya, dan Kesabaranya. Luqman merupakan salah satu suri tauladan kita sebagai manusia yang harus patuh kepada Allah atau pencipta kita.

Bagaimana sifat sifat Luqman?

Luqman adalah sosok yang memiliki rasa belas kasih terhadap anaknya sehingga ia menghendaki anakanya memperoleh keselamatan dunia akhirat, dengan melarangnya untu berbuat syirik, karena sesungguhnya adalah perbuatan yang sangat aniaya serta dosa yang tidak terampuni.

Apa yang patut kita teladani dari kisah Luqman Al Hakim?

Berikut adalah keteladanan dari Luqman Al-Hakim, manusia mulia yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran oleh Allah SWT: Menjaga lisan dengan hanya berucap kebenaran dan kebaikan. Berhati-hati dalam berucap sebab setiap manusia tak akan bisa lepas dari apa yang ia ucapkan.

Apa saja keteladanan yang dapat dipetik dari kisah Luqman dalam Al-Quran?

Al-Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 19 memuat pokok-pokok nasihat Luqman pada anaknya, di antaranya: 1) Larangan menyekutukan Allah swt. 2) Perintah bersyukur kepada Allah swt; 3) Perintah berbuat baik kepada ibu dan bapak; 4) Larangan mengikuti orang tua yang musyrik, namun tetap dipergauli dengan baik; 5) Pahala

Apa nama surat yang menceritakan keteladanan Luqman?

Pastinya semua umat Islam tahu. Ya, Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan Allah dalam Al-Qur’an. Tepatnya dalam surat ke 31, Surat Luqman. Dalam surat tersebut, tepatnya pada ayat 12 sampai 19, terdapat beberapa nasehat Luqman kepada anaknya.

Bagaimana sikap Luqman kepada anaknya?

Kemudian Luqman al-Hakim berpesan kepada anaknya, ‘Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak ada satu pun orang fakir itu kecuali mereka mengalami tiga perkara, yaitu tipis keimanan terhadap agamanya, lemah akalnya (mudah tertipu), dan hilang kepribadiannya.

See also:  Sembako Yang Tidak Kena Ppn?

Bagaimana sikap Luqman Al Hakim?

Akhlak-akhlak terpuji lainnya yang diajarkan Luqman adalah tentang pentingnya sikap tawadu, menjauhi sifat sombong, dan bertutur kata yang baik. Gelar Al-Hakim menurut para ulama disematkan kepada Luqman karena ia adalah orang yang antara perkataan, pikiran, dan perbuatan selalu selaras serta bijaksana.

Sebagai anak saleh apa yang patut kita teladani dari kisah Luqman Al Hakim?

Sebagai Anak Soleh Apa Yang Patut Diteladani Dari Kisah Luqman Al-Hakim? Jawab : Taat Dan Patuh Kepada Allah SWT.

Hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari kisah Luqman?

Memberi nasihat merupakan anjuran agama (ilustrasi). Luqman telah berwasiat kepada anaknya dengan nasihat yang lembut dan mencerahkan. IHRAM.CO.ID, Nasihat atau al Wa’zhu dapat berupa perintah kebaikan atau larangan dari keburukan yang disertai janji atau larangan.

Apa teladan yang ditunjukkan Luqman dalam surah Luqman ayat 12?

‘Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, ‘Bersyukurlah kepada Allah! Dan barang siapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

Apa keistimewaan sifat Luqman tersebut?

Luqman Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Swt, yakni berupa ilmu hikmah. Ilmu sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya, juga bagi alam semesta.

Apa isi nasehat Luqman pada surah Luqman ayat 14?

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

See also:  Tujuan Program Yang Dijalankan Bumn Tersebut Adalah?

Apa isi kandungan surat Al Luqman?

Kandungan surat Luqman ayat 1–16

Surat Luqman berisikan petunjuk untuk melakukan kebaikan, seperti melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan meyakini hari kiamat. Surat ini menegaskan bahwa hendaknya manusia untuk hanya bertauhid di jalan Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya.

Apa nasihat Luqman terhadap anaknya dalam surah Luqman ayat 17?

17. Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Kenapa surat ini dinamakan Surat Luqman?

Surah ini dinamakan Luqman karena surah tersebut, sebagian ayat-ayat nya menceritakan kisah Luqman al-Hakim yang mencakup keutamaan hikmah dan rahasia ma’rifat tentang Allah SWT dan sifat-sifat-Nya, mencela perbuatan syirik, menyuruh supaya berakhlak mulia, menyuruh supaya melakukan pekerjaan yang terpuji dan mencegah

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector