Luqman Al Hakim Adalah Orang Yang Taat Kepada?

Siapakah Luqman Al-Hakim? Beliau adalah seorang hamba Allah yang soleh dan bertaqwa dimana beliau dikurniakan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, kefahaman agama yang mendalam serta kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Beliau hidup di zaman Nabi Daud A.S. Digelar Al-Hakim kerana kata-kata hikmat dan kisahnya menjadi teladan kepada manusia.

Apa asal usul Luqman?

Sementara itu, menurut Fariadi dan Ruslan dalam artikelnya yang bertajuk Menyelami Nasihat Lukman Al-Hakim di sebuah majalah menyebutkan, para ulama berbeda pendapat mengenai asal usulnya. Ibnu Abbas RA menyebutkan, Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi.

Apa yang dimaksud dengan Luqman?

“Jabir menjawab, “Dia adalah seorang yang pendek, pesek hidungnya dari keturunan Naubah.” lanya juga sebagaimana yang disebutkan dari Sa’id bin AI­ Musayyab, katanya, “Luqman adalah dari Sudan, Mesir.” Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Mujahid: “Beliau adalah seorang Qadhi di kalangan kaum bani Israil di zaman Nabi Daud AS.”

Mengapa Luqman mendapatkan julukan “al-Hakim”?

Sebab kebijaksanaanya, Luqman mendapatkan julukan “al-Hakim”. Selain tentang kisah tersebut, juga terdapat kisah kebijaksaan Luqman yang lainnya dan jarang diketahui orang. Kisah ini disebutkan oleh Jalaluddin Rumi dalam karyanya yang berjudul al-Matsnawi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Adblock
detector