Lembaga Yang Berperan Menjaga Kehormatan Dan Keluhuran Hakim Dan Penegak?

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Apa yang dimaksud dengan KY? Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara…

Siapa Yang Menjadi Hakim Jika Terjadi Persengketaan Di Madinah?

Jawaban. Di antara mereka adalah Hudzaifah ibn al-Yaman al-`Absy. Penjelasan: Hakim-hakim itu dipilih untuk mewakili Rasul SAW dalam memutuskan suatu perkara, baik yang berkenaan dengan perkara pidana maupun persoalan fatwa terkait dengan urusan hukum syariah. Bagaimana tahapan menjadi hakim? Baik hakim PU, PA, PTUN, dan PM wajib melakoni tahapan menjadi hakim yang cukup ketat. Jenjang…

Orang Yang Berwenang Menjawi Wali Hakim Di Indonesia Adalah?

Wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Apa yang dimaksud dengan wali hakim? Wali hakim adalah wali yang diangkat oleh calon pengantin apabila wali nasab sudah tidak ada, berhalangan hadir, atau melimpahkan tanggung jawabnya kepada wali hakim.…

Bolehkah Hakim Berdiskusi Dengan Advokat Yang Menangani Kasus Keluarganya?

Jadi, boleh saja advokat sering berkunjung kerumah hakim untuk berdiskusi soal kasus anak hakim tersebut, sepanjang memang baik advokat dan hakim tidak terlibat menangani kasus yang sama. Apakah advokat dapat menghubungi hakim? Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum; Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau…

Adblock
detector